Η Εταιρία

Το ξεκίνημα

H ISS ξεκίνησε την πορεία της στην Ελλάδα το 1977, ως μία εταιρία καθαρισμού. Σήμερα ηγούμαστε κι εξελίσσουμε τον κλάδο του Facility Management στη χώρα, έχοντας λάβει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις καινοτόμες πρακτικές από τη μητρική εταιρία, η οποία και δραστηριοποιείται ανελλιπώς στον χώρο παγκοσμίως από το 1901.

Τι κάνουμε

Στην ISS Ελλάδας βοηθάμε τους πελάτες μας να εργάζονται σε ένα ασφαλές, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Τους απαλλάσσουμε από το βάρος της διαχείρισης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, υποστηρίζοντας τους να ασχολούνται εστιασμένα με τη βασική επιχειρηματική τους δραστηριότητα, δεσμευόμενοι παράλληλα για την κορυφαία υπηρεσία.

Οι άνθρωποί μας

Οι περισσότεροι από 2.000 αφοσιωμένοι άνθρωποι μας παρέχουν καθημερινά και με τη μέγιστη ασφάλεια μια αξέχαστη εμπειρία στον πελάτη, αποδεικνύοντας έμπρακτα γιατί η ISS είναι ένας οργανισμός ανθρώπων και όχι αριθμών. Άλλωστε, αυτό που διαφοροποιεί τις υπηρεσίες μας δεν είναι μόνο η χρήση της τεχνολογίας ή οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε. Είναι κυρίως οι αρχές, οι αξίες και η ποιοτική υπεροχή που κάνει την ISS να ξεχωρίζει και αντικατοπτρίζονται καθημερινά σε διάφορες εκφάνσεις, όπως στο αυθόρμητο χαμόγελο των συναδέλφων μας που ενδυναμώνονται καθημερινά, ώστε να δίνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον και προστιθέμενη αξία στις εγκαταστάσεις των πελατών.

Οι αδιαπραγμάτευτες αρχές μας

Έχουμε επιλέξει, παρά τις πιέσεις από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, να αποτελούμε έναν Υπεύθυνο, Ηθικό και Νόμιμο εργοδότη που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες δίκαιης και ίσης μεταχείρισης εργαζομένων με γνώμονα, αφενός την Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας και αφετέρου την πιστή εφαρμογή και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ISS να έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της ελληνικής αγοράς, ως ένας πρωτοπόρος οργανισμός και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης και αφοσίωσης των ανθρώπων μας, τις συνεχόμενες και σημαντικές διακρίσεις που κερδίζουμε και τα άκρως ενθαρρυντικά αποτελέσματα που λαμβάνουμε από τις ετήσιες έρευνες ικανοποίησης πελατών.

Νέα πορεία

Η ISS από τον Ιανουάριο του 2018 ανήκει πλέον σε Έλληνες μετόχους, διατηρώντας όμως το πολυεθνικό υπόβαθρό της, το ισχυρό brand name, το διακεκριμένο πελατολόγιο και την υπεροχή όσον αφορά τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τις διαδικασίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι, σήμερα, έχουμε διαμορφώσει μία νέα δυναμική, έχοντας γίνει περισσότερο ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί με έντονη εστίαση στο να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.

Βραβεία & Πιστοποιήσεις

Η ISS είναι πιστοποιημένη κατά:

ISO 9001 - Διαχείριση Ποιότητας

ISO 14001 - Περιβαλλοντική Διαχείριση

ISO 22000 (HACCP) - Διασφάλιση Υγιεινής Τροφίμων

ISO 50001 - Διαχείριση Ενέργειας

ISO 26000 - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

        ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

        ISO 39001 - Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

        OHSAS 18001 - Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

        Πιστοποίηση Excellent κατά Covid Shield - TUV Austria Hellas

 …και έχουμε λάβει 27 βραβεία για τις δραστηριότητές μας στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα:

Facilities Management

2 Winner, 5 Gold, 5 Silver, 1 Bronze

Human Resources

2 Excellence, 1 Silver, 1 Bronze, 2 Honorable distinction

Health, Safety & Environment

1 Gold, 3 Silver, 2 Bronze

Manufacturing Excellence

1 Silver

Το όραμά μας

"Να Γίνουμε ο Σπουδαιότερος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών στην Ελλάδα"
 

 

Οι Αρχές & οι Αξίες μας

Οι Αρχές Ηγεσίας απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο η έννοια της ηγεσίας εφαρμόζεται στην ISS. Λειτουργούν συνδυαστικά ως κατευθυντήρια γραμμή και ως σημείο αναφοράς για εμάς και συμβάλλουν στο να αναδείξουμε στο μέγιστο τις δυνατοτήτων των ανθρώπων μας. Μετατρέπουν τις αρχές μας σε πράξεις και περιγράφουν εκείνες τις συμπεριφορές που ξεχωρίζουν έναν επιτυχημένο ηγέτη μέσα στην ομάδα μας. Με λίγα λόγια οι Αρχές Ηγεσίας της ISS αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως οργανισμός.

 1. Προτεραιότητα μας ο πελάτης
 2. Έχουμε πάθος για υψηλές αποδόσεις  
 3. Ενθαρρύνουμε την καινοτομία
 4. Φερόμαστε στους ανθρώπους με σεβασμό
 5. Λειτουργούμε ως παράδειγμα προς μίμηση
 6. Παρακινούμε και ενθαρρύνουμε
 7. Αναπτύσσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους
 8. Η ομαδικότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας μας
 9. Η ISS είναι Μια Εταιρία με Κοινές Αξίες, Ισχυρό όνομα και Ενιαία στρατηγική

Οι Εταιρικές Αξίες της ISS αποτελούν ένα από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας μας, καθότι καθορίζουν την εταιρική κουλτούρα και καθοδηγούν την συμπεριφορά μας απέναντι στους συναδέλφους, πελάτες και λοιπούς συνεργάτες.

 1. Ειλικρίνεια
 2. Επιχειρηματικό Πνεύμα
 3. Υπευθυνότητα
 4. Ποιότητα

Γιατί να επιλέξετε την ISS;

Για την προστιθέμενη αξία, τη συνέπεια και την ποιότητα που προσφέρουμε ως ο market leader στον κλάδο του FM στην Ελλάδα.

Για την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και του επιχειρηματικού σας ρίσκου.

Για την αυστηρή τήρηση των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας και την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Για την προστασία του brand name σας.

Για τη διαφάνεια στις συναλλαγές και τις επικοινωνίες μας.

Για την ευέλικτη και άρτια καταρτισμένη ομάδα μας.

Για τη διαχείριση της μετάβασης (transition).

Γιατί τα οικονομικά μας αποτελέσματα διασφαλίζουν όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς μας πελάτες καθώς διαθέτουμε την καλύτερη Πιστοληπτική Ικανότητα στον κλάδο του Facility Management (σύμφωνα με την ICAP).

ΙΣΤΟΡΙΑ

 • 1977

  Ίδρυση της Εταιρίας στην Ελλάδα με μετόχους την ISS A/S & τα Τσιμέντα «Ηρακλής»

 • 1988

  Εξαγορά 100% από την ISS A/S

 • 2002

  Ίδρυση της ISS Human Resources Α.Ε. (100% θυγατρική του Ομίλου ISS Ελλάδας)

 • 2004

  Μετονομασία σε ISS Facility Services Α.Ε.

 • 2005

  Εξαγορά της εταιρίας καθαρισμού «Καθαροτεχνική Α.Ε.»

 • 2006

  Εξαγορά της «Selas North Α.Ε.» και ενίσχυση της παρουσίας στη Βόρεια Ελλάδα

 • 2007

  Εξαγορά της εταιρίας καθαρισμού «Ποιότητα Ζωής»

 • 2008

  Εξαγορά της «ASPIS Security» και ενίσχυση της παρουσίας στις υπηρεσίες Security | Πρώτο IFS συμβόλαιο

 • 2014

  Η ISS έλαβε 10 βραβεία (6 FM, 2 HR, 1 H&S, 1 Environmental) |
  Πώληση της ISS Security Α.Ε.

 • 2015

  Η ISS έλαβε 8 βραβεία (4 FM, 3 HR, 1 H&S) |
  Ίδρυση της ISS Integrated Facility Management Α.Ε. (100% θυγατρική του Ομίλου ISS Ελλάδας)

 • 2018

  Από τον Ιανουάριο του 2018, η ISS Facility Services είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρία η οποία συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω του The Power of the Human Touch ως ο αποκλειστικός συνεργάτης του ISS Group στην Ελλάδα

Ομάδα Διοίκησης

 • Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης

  President & CEO

  Ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης εντάχθηκε στην ISS Facility Services το 2012 ως CFO και από τον Ιανουάριο του 2018 ασκεί καθήκοντα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος πτυχίου ΜΒΑ με εξειδίκευση στο Accounting & Finance. H καριέρα του ξεκίνησε ως Οικονομικός Αναλυτής στην GlaxoSmithKline το 1999, όπου παρέμεινε δύο χρόνια. Κατά τη διετία 2001-2003 εργάστηκε στην εταιρεία Αvon Cosmetics ως Planning & Reporting Supervisor. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εταιρεία Pfizer Hellas, οπού κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στην εταιρεία, ανέλαβε καθήκοντα αρχικά Business Finance Manager και κατόπιν Οικονομικού Διευθυντή.

 • Σπύρος Τσιτσώνης

  CFO

  Ο Σπύρος Τσιτσώνης εντάχθηκε στην ISS Facility Services τον Οκτώβριο του 2018 ως CFO και μέλος της Ομάδας Διοίκησης. Ξεκίνησε την εργασιακή του εμπειρία ως Chief Accountant στη NETMED Group. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας ανέλαβε ρόλους με κυριότερους αυτόν του Accounting Manager στην PIAGGIO HELLAS και έπειτα στην BEIERSDORF HELLAS, του Finance Manager στην REDOUTE HELLAS και στη συνέχεια στην BARD HELLAS, ενώ από το 2016 κατείχε τη θέση του Financial Services Director στην RED TREE. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

 • Βασίλης Μαυρομμάτης

  Commercial Director

  Ο Βασίλης Μαυρομμάτης εντάχθηκε στην ISS Facility Services τον Σεπτέμβριο του 2018 ως Commercial Director και μέλος της Ομάδας Διοίκησης. Είναι απόφοιτος Τεχνικής Σχολής με εξειδίκευση ως «Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου» και ξεκίνησε την εργασιακή του εμπειρία πριν από 17 έτη ως Επικεφαλής Τεχνικού Τμήματος σε εταιρία πληροφορικής. Από το 2005 εργάζεται σε Εμπορικές θέσεις σε εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής. Το 2008 ξεκίνησε να εργάζεται στη Xerox Hellas, οπού ανέλαβε αρχικά καθήκοντα ως Senior Account Manager και κατόπιν ως Διευθυντής Πωλήσεων στο τμήμα μεγάλων λογαριασμών.

 • Φωτεινή Σπύρου

  Operations Director

  Η Φωτεινή Σπύρου κατέχει τη θέση της Operations Director από το 2017. Εντάχθηκε στην ISS Facility Services για πρώτη φορά το 2005. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο του Facility Management έχοντας αναλάβει στο παρελθόν καίριες θέσεις στην οργάνωση της ISS Facility Services όπως Human Capital Director, Business Development Director, Merger & Acquisition Director κ.α. Είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής και Πληροφορικής από το ΟΠΑ και μεταπτυχιακού MSc in Finance από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (DEREE).

 • Χριστίνα Κατσάμπαλου

  HR Director

  Η Χριστίνα Κατσάμπαλου κατέχει τη θέση της HR Director της ISS Facility Services από το 2018. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ISS Facility Services το 2002 στελεχώνοντας το τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας και από το 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα της Payroll & Personnel Manager του Ομίλου. Σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Business Management με εξειδίκευση στο International Human Resource Management.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση email
Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα
Invalid Input

Like, Follow or Subscribe

Στην ISS Ελλάδας βοηθάμε τους πελάτες μας να εργάζονται σε ένα ασφαλές, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Τους απαλλάσσουμε από το βάρος της διαχείρισης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, υποστηρίζοντας τους να ασχολούνται εστιασμένα με τη βασική επιχειρηματική τους δραστηριότητα, δεσμευόμενοι παράλληλα για την κορυφαία υπηρεσία.

 

Για περισσότερα από 42 χρόνια νοιαζόμαστε για την επιχείρησή τους σαν να είναι δική μας.

 • Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
 • Ποσειδώνος 87
 • 570 01, Πυλαία
 • Τηλ.: +30 2310 026 500
 • Fax:  +30 2310 334 728
 • Κεντρικά Γραφεία
 • Λ. Συγγρού 194
 • 176 71, Καλλιθέα
 • Τηλ.: +30 2130 113 300
 • Fax:  +30 2130 113 301
ISS © 2020 ALL RIGHTS RESERVED
WEBSITE DESIGNED AND DEVELOPED BY WebiN

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή πλοήγηση σε αυτήν.
Μάθε περισσότερα