Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H ISS ως ένας από τους μεγαλύτερους και υπεύθυνους εργοδότες στην Ελλάδα, απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους σε όλη την χώρα. Είναι προφανές πως η ISS -μέσω των λειτουργιών της- επηρεάζει ανάλογα ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο σε τοπικό επίπεδο. Στα πλαίσια των λειτουργιών της, βασικό μέλημα της εταιρείας αποτελεί και το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συσχετισμό πάντα με το σύνολο των ενεργειών που την προάγουν.

Έχουμε επιλέξει, παρά τις πιέσεις από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, να αποτελούμε έναν Υπεύθυνο, Ηθικό και Νόμιμο εργοδότη που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες δίκαιης και ίσης μεταχείρισης εργαζομένων με γνώμονα, αφενός την Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας και αφετέρου την πιστή εφαρμογή και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικά σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις (τόσο προς τους εργαζομένους όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία) σχετικά με το περιβάλλον και τον πλανήτη.

Στην ISS η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ζωτικής σημασίας για την συνέχιση της πορείας της και αποτελεί όχι μόνο το βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά και δέσμευση για ενέργειες που θα οδηγήσουν σε επιχειρηματική ευημερία και αριστεία.

 

Οι άνθρωποί μας

 

Στην ISS πιστεύουμε πως μια πετυχημένη εταιρική πορεία δεν απεικονίζεται μόνον σε αριθμούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως στην ειλικρίνεια και τον σεβασμό προς τους εργαζομένους, τους πελάτες και κατά συνέπεια προς το κοινωνικό σύνολο.

Βάσει αυτού, η ISS αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο της εταιρείας και γι’ αυτόν το λόγο. Τηρώντας έναν βασικό κώδικα δεοντολογίας, αποσκοπούμε στην δίκαιη και ίση μεταχείριση όλου του προσωπικού της ISS ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, θρησκείας, γλώσσας κ.α.

Παράλληλα, επειδή στην ISS γνωρίζουμε πως η σωστή διαχείριση και μεταχείριση του προσωπικού είναι εξαιρετικά σημαντική για την άμεση και ουσιαστική παροχή των υπηρεσιών μας, προσφέρουμε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, την ανάλογη εκπαίδευση καθώς και την παροχή κινήτρων, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην ISS, πρεσβεύουμε και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων συμβάλλωντας στη δημιουργία άριστων συνθηκών εργασίας με τα απαραίτητα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και σεβόμενοι πάντα και τον ίδιο τον εργαζόμενο και το περιβάλλον. 

 

Το περιβάλλον μας

 

Η ISS, ως κοινωνικά υπεύθυνος εργοδότης και σεβόμενη το φυσικό περιβάλλον συμμετέχει στην παγκόσμια κινητοποίηση για την προστασία του πλανήτη μας, προσθέτοντας στις αξίες της την δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής της επίδοσης. Βάσει αυτού, έχουμε αναπτύξει την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών τόσο στην εσωτερική μας λειτουργία όσο και στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Αρωγός στην προσπάθεια μας είναι όλο το προσωπικό μας, το οποίο με αίσθημα ευθύνης στηρίζει και εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση email
Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα
Invalid Input

Like, Follow or Subscribe

Στην ISS Ελλάδας βοηθάμε τους πελάτες μας να εργάζονται σε ένα ασφαλές, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Τους απαλλάσσουμε από το βάρος της διαχείρισης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, υποστηρίζοντας τους να ασχολούνται εστιασμένα με τη βασική επιχειρηματική τους δραστηριότητα, δεσμευόμενοι παράλληλα για την κορυφαία υπηρεσία.

 

Για περισσότερα από 42 χρόνια νοιαζόμαστε για την επιχείρησή τους σαν να είναι δική μας.

  • Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
  • Ποσειδώνος 87
  • 570 01, Πυλαία
  • Τηλ.: +30 2310 026 500
  • Fax:  +30 2310 334 728
  • Κεντρικά Γραφεία
  • Λ. Συγγρού 194
  • 176 71, Καλλιθέα
  • Τηλ.: +30 2130 113 300
  • Fax:  +30 2130 113 301
ISS © 2020 ALL RIGHTS RESERVED
WEBSITE DESIGNED AND DEVELOPED BY WebiN

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή πλοήγηση σε αυτήν.
Μάθε περισσότερα